Tillbaka

Arkivnummer 6346
Arkivbildarnamn Håknäs by (Håknäs byamän)
Ort Håknäs
Kommun Nordmaling
Verksamhetsår
Storlek (hyllmeter) 0,47
Storlek uppordnat material (hyllmeter) 0,45
Arkivets placering Umeå
Typ av organisation Geografiska arkivbildare
Typ av förening Byar
Förteckning (Pdf) 6346.pdf 


Hyllmeter Typ material Umeå
0,02Försäljning Håknäs No 4, 1895. Köpebrev Håknäs No 2:13, 1939. Födoråd vid försäljning Håknäs No 4:19, 1938. Arvodesräkning ägouppstyckning Håknäs No 2, 1881. Ägouppstyckning Håknäs No 2, 1898. Bouppteckning Hulda Matilda Österlund, 1934. Utslag skattemål Håknäs No 4, 1897. Lagfartsprotokoll Håknäs No 4, 1930. Ägodelningsprotokoll Håknäs No 4, 1898. Lagfartsprotokoll Håknäs No 4, 1896. Bouppteckning Johan Alfred Österlund, 1927. Fotografier. Verifikat/kapitalräkningar. Korrespondens.